Δείτε αναλυτικά τις δύο σημερινές αποφάσεις της Περιφέρειας εδώ & εδώ