Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην γέφυρα Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλ΄κιου σύμφωνα με την κάτωθι εισήγηση:

Γέφυρα Μπέλεϊ Αγ. Βαρβάρας
Όσο αφορά της διαπιστωθείσας κατάστασης του καταστρώματος της γέφυρας τύπου
Μπέλεϊ Μ-2 (μήκους 25 μέτρων) που βρίσκεται στη θέση Αγ. Βαρβάρα του εθνικού
δρόμου Αργοστόλι – Σάμη. Δεδομένου ότι: Διαπιστώθηκε έντονη φθορά του
καταστρώματος και συγκεκριμένα αποσύνθεση λόγω συγκράτησης υγρασίας και φθορά
λόγω καταπόνησης των ξύλινων μαδεριών, αποκολλήσεις των φύλλων της λαμαρίνας
λόγω διάβρωσης των υποκείμενων ξύλινων μαδεριών, κάμψης του φορέα, αλλά και
θερμικών συστολοδιαστολών.
Τα αποτελέσματα της αυτοψίας που προέκυψαν κατόπιν πρόσφατης συνεργασίας με
εκπροσώπους της ΜΟΜΚΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίστηκε η επισκευή
του καταστρώματος της γέφυρας να γίνει με πλάκα σύμμικτου σκυροδέματος (πρότυπη
μελέτη στρατού) αντί ξυλείας τύπου ιρόκο, προκειμένου κυρίως να περιοριστεί ο
έντονος θόρυβος που προκαλείται από τη διέλευση οχημάτων σε καταστρώματα
ξυλείας, αλλά και για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι φθοράς από τη διέλευση των
οχημάτων.
Ταυτόχρονα θα γίνει συντήρηση του υπάρχοντα φέροντα οργανισμού της γέφυρας,
σήμανση και οδοφωτισμός και διάφορες άλλες αναγκαίες εργασίες. Η πρόταση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων επομένως, διαφοροποιείται ως προς το ακριβές αντικείμενο
και το είδος της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.

 Συντήρηση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας υπάρχει
ανάγκη συντήρησης του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των οδών.
Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία μας δεν διαθέτει εργατοτεχνικό προσωπικό για την
εκτέλεση του έργου της συντήρησης και αποκατάστασης του υφιστάμενου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των οδών, άμεσα και όποτε παρίσταται η σχετική
ανάγκη. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να συναφθεί σχετική δημόσια σύμβαση έργου, με
την οποία, πέραν των ως άνω επεμβάσεων, θα συντελείται και τακτική εποπτεία της
κατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού. Εξυπακούεται ότι με την ίδια δημόσια σύμβαση θα
αντιμετωπιστούν και υπάρχουσες διαπιστωμένες ανάγκες επεμβάσεων.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
0,00 50.000,00 50.000,00 ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ
CPV: 45233141-9
Εργασίες
συντήρησης οδών,
50230000-6
Υπηρεσίες
επισκευής,
συντήρησης και
συναφείς
υπηρεσίες για
οδούς και λοιπό
εξοπλισμό

Προηγούμενο άρθροΓιώργος Κοκκόλης: Ο δρόμος προς τη Χάγη περνά από τη Λευκωσία: Η επόμενη μέρα της επίσκεψης Δένδια στη Λευκωσία
Επόμενο άρθροΓια πρώτη φορά, μετά από 4 χρόνια, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προσλάβει προσωπικό