Ο δήμαρχος Θεόφιλος μιχαλατος ο γενικός γραμματέας Δικαιοσύνης Αλεξανδρής στην περιφέρεια 28 Οκτωβρίου 2019 με αντιπεριφερειάρχη τραυλος σταυρό και βουλευτή καπατο παναγη

Εικόνες από την δεξίωση στην περιφέρεια

Από το fb του Νίκου Σουπιωνα