Περιφέρεια: Κύρωση Πράξης αναλογισμού – αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης τμήματος της ζώνης παραλίας στη θέση όρμος «Άγιος Ανδρέας» Φισκάρδου, Δ.Ε. Ερίσου (απόφαση)

Σημερινή απόφαση της Περιφέρειας

Δείτε την εδώ