Στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus +KA229 μεταξύ Πορτογαλίας, Γαλλίας, Κροατίας, Β. Μακεδονίας, Τουρκίας και Ελλάδας (3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου) με θέμα «Αθλητισμός και Παραδόσεις» υποδέχτηκα σήμερα ομάδων καθηγητών. Το Μάιο του 2021 θα ακολουθήσει συνάντηση των μαθητών για το σχολικό έτος 2020 – 2021 με θέμα «Knowing sailing, rowing, hiking and Greek Traditional dances (Ελλάδα – 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου). Τα οφέλη για τους μαθητές είναι πολλά αφού μέσω των προγραμμάτων αυτών ανοίγουν οι ορίζοντές τους, γνωρίζουν άλλες χώρες και τους πολιτισμούς τους, γνωρίζουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, μαθαίνουν για την αγορά εργασίας τους και εξασκούν τα Αγγλικά τους. Το μεγαλύτερο όφελος όμως είναι ο σεβασμός και η ανοχή που αναπτύσσεται προς διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες, χρώματα και διαφορετικότητες

Από το fb του Αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τραυλου