Περιφέρεια: Προχωράει η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της μελέτης για τον δρόμο Αεροδρόμιο-Κρανιά-Εγκριθηκε το 1ο πρακτικό (απόφαση)

Όλες οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ εδώ