Δείτε αναλυτικά τι συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας καθώς και την απόφαση εδώ