Περιφέρεια: Προς δημοπράτηση το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠO ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ” (απόφαση)

Όλες οι λεπτομέρειες ό[πως συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εδώ