Περιφέρεια: Συγκροτήθηκαν Επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας δομών παιδικής προστασίας σε Κεφαλονιά-Ιθάκη (ονόματα-απόφαση)