Δείτε περισσότερα στην σημερινή απόφαση της Περιφερειας Ιονίων Νήσων εδώ