Περιφέρεια: Τρεις προσλήψεις για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου (ονόματα-απόφαση)