Ένα σημαντικό έργο για το οδικό δίκτυο της Ιθάκης ξεκινάει καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με τον εργολάβο.

Δείτε τις λεπτομέρειες εδώ