Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια & τον εργολάβο.

Δείτε αναλυτικά εδώ