Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων || Στήριξη των αιτημάτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο

  • Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: “Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι είναι τα πολύτιμα κεφάλαια και οι εταίροι για την ανάπτυξη και την συνοχή”.

Την συμπαράστασή του στα αιτήματα των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο και στην συνεχή αναβάθμιση του ως πολύτιμο κεφάλαιο της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στα Ιόνια Νησιά επανέλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συζητώντας το θέμα “Μέτρα προστασίας του εισοδήματος και της υγείας των εργαζομένων στον τουρισμό, που πλήττονται από την υγειονομική κρίση” που εισήγαγε η παράταξη της “ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” κατά την έκτακτη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.

Με το κατά πλειοψηφία ψήφισμά του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αντιλαμβανόμενο τις πολλαπλές επιπτώσεις, σε οικονομικό, οικογενειακό, υγειονομικό και κοινωνικό επίπεδο, που έχει επιφέρει η πανδημία στους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο ζητεί από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να συνεχισθούν τα μέτρα στήριξης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, από την αρχή της κρίσης της πανδημίας στήριξε με τα ψηφίσματα τα αιτήματα των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των σοβαρών συνεπειών της πανδημίας στην εργασιακή ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου επεσήμανε ότι “η ενίσχυση του παραγωγικού ιστού και η ενίσχυση των εργαζομένων είναι αλληλένδετα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και για αυτό η Περιφερειακή Αρχή βαδίζει στις παράλληλες αυτές κατευθύνσεις. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι είναι τα πολύτιμα κεφάλαια και οι εταίροι για την ανάπτυξη και την συνοχή”.

Το ψήφισμα, όπως συνδιαμορφώθηκε από τις παρατάξεις “Ιόνιο Δυνατά – Κάθε νησί ψηλά”, “Ιόνιος Συμμαχία” και “Επτανησιακή Πρωτοβουλία” έχει ως ακολούθως:

Αντιλαμβανόμενοι τις πολλαπλές επιπτώσεις, σε οικονομικό, οικογενειακό, υγειονομικό και κοινωνικό επίπεδο, που έχει επιφέρει η πανδημία στους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να συνεχισθούν τα μέτρα στήριξης:

  • Στον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων, βάσει των οποίων ικανοποιείται η συνθήκη της εποχικότητας, ως προαπαιτούμενο για την υπαγωγή στα μέτρα ενίσχυσης όλων των εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση.

  • Να διασφαλιστεί η έκτακτη αποζημίωση και τους εργαζόμενους που δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης, συμπλήρωση των διατάξεων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ώστε να μην εξαιρούνται όσοι με τα σημερινά δεδομένα δεν ικανοποιούν το κριτήριο της εποχικότητας.

  • Παροχή voucher δωρεάν φιλοξενίας σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ για τα παιδιά των εργαζομένων του τουρισμού κυρίως κατά την τουριστική περίοδο που πλήττονται από την πανδημία.

  • Αναστολή των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων προς το δημόσιο (στεγαστικά/καταναλωτικά δάνεια, ΕΝΦΙΑ), και ταυτόχρονα αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος για αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων.

  • Διασφάλιση του επιδόματος ανεργίας για το διάστημα που μένουν εκτός αναστολής.

  • Κατοχύρωση επιδόματος ανεργίας, για τους νεοεισερχόμενους, με την προσκόμιση οριζόντια των 50 ενσήμων, χωρίς πρόσθετη απαίτηση.

  • Προτεραιότητα εμβολιασμού στους εργαζόμενους σε όλους τους τουριστικούς κλάδους και συνεχή tests, στους χώρους εργασίας.

  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την συμπαράσταση του στα αιτήματα των εργαζομένων και στην συνεχή αναβάθμιση του ως πολύτιμο κεφάλαιο της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής”.