Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ: Αυτή είναι η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για το έργο «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» (απόφαση)

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ εδώ