Να είναι πάντα κοντά σε όλους τους πολίτες, είτε τον ψήφισαν είτε όχι, να συζητάει μαζί τους, να ακούει τα προβλήματά τους και τις προτάσεις τους, τις ιδέες τους.
• Να είναι η φωνή των πολιτών της Ερίσου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να διεκδικεί ότι αναλογεί στην Ερισο από το παραγόμενο ΑΕΠ του Δήμου, καθώς επίσης και να φροντίζει για την , με δημοκρατικό τρόπο, ιεράρχηση των προβλημάτων του Δήμου, γενικότερα, και της Ερίσου, ειδικότερα.
• Να ενημερώνει με διαφάνεια και ειλικρίνεια και με κάθε πρόσφορο μέσο τους πολίτες για ότι συμβαίνει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τον τρόπο ,που παίρνονται κάθε φορά οι αποφάσεις.
• Στο νέο καθεστώς , που δημιουργεί η απλή αναλογική, να είναι διαλλακτικός ,συναινετικός και έτοιμος για συμμαχίες, με σκοπό την, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επίλυση των προβλημάτων και γνώμονα το κοινό καλό και (τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό) 

Να έχει «γερό στομάχι» και όρεξη για πολλή δουλειά , ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό , μέχρις ότου ο νέος Δήμος να σταθεί στα πόδια του και να αρχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς.
Όλα τα πιο πάνω , ας θεωρηθούν ως το μέτρο με το οποίο θα κριθώ , αν οι πολίτες της Ερίσου με εκλέξουν με την ψήφο τους δημοτικό σύμβουλο

Γιώργος Τροντης