Πόσοι θα εκλέγονται στα Δημοτικά, Κοινοτικά, Περιφερειακά Συμβούλια

Το νέο εκλογικό Νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που δημοσιεύει σήμερα ο AIRETOS, μειώνει τον αριθμό των Αιρετών στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, ανά είδος Συμβουλίου προβλέπονται τα εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (παρ.2 αρ.1)

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από:

– 11 μέλη σε Δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους,

– 13 σε Δήμους με πληθυσμό από 2.001 έως 5.000 κατοίκους,

– 17 σε Δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 10.000 κατοίκους,

– 21 σε Δήμους με πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 κατοίκους,

– 27 σε Δήμους με πληθυσμό από 30.001 έως 50.000 κατοίκους,

– 33 σε Δήμους με πληθυσμό από 50.001 έως 100.000 κατοίκους

– 37 σε Δήμους με πληθυσμό από 100.001 – 200.000 κατοίκους και

– 41 σε Δήμους με πληθυσμό από 200.001 και άνω κατοίκους.

Για να θυμηθείτε τον σημερινό αριθμό Δημοτικών Συμβούλων κάθε Δήμου, μπορείτε να δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση εδώ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (παρ.3 αρ.2)

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας (όπου θα υπάρχει και δεν καταργείται σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο αρ.2) θα αποτελείται από:

– 3 μέλη σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ 501 και 3.000 κατοίκων,

– 5 μέλη για Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ 3.001 και 15.000 κατοίκων,

– 7 μέλη για Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ 15.001 και 50.000 κατοίκων, και

– 9 μέλη για Κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.001.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την σήμερα ισχύουσα παρ.2 του αρ.8 του ν.3852/2010, το Συμβούλιο της Κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη σε Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους, από 7 μέλη σε Κοινότητες από 2.001 έως 10.000 κατοίκους, από 11 μέλη σε Κοινότητες από 10.001 έως 50.000 κατοίκους και από 15 μέλη σε Κοινότητες από 50.001 και άνω.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (παρ.2 αρ.40)

– 31 μέλη σε Περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους,

– 41 μέλη σε Περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους,

– 51 μέλη σε Περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων.

– 71 μέλη ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής.

Ως γνωστόν, σήμερα η παρ.3 του αρ.113 του ν.3852/2010, ως ισχύει, ορίζει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελείται από 41 μέλη σε Περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, 51 μέλη σε Περιφέρειες από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, 71 μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής από 101 μέλη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου από 51 μέλη.

Πηγή: airetos.gr