Προς Κατσιβέλη: SCRIPTA MANENT κ Δήμαρχε

Επειδή η διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου απαιτεί σοβαρότητα αντίστοιχη της βαρύτητας τους,  σκόπιμο θα ήταν για τον αξιότιμο κ Δήμαρχο να δημοσιεύσει την γραπτή πρόσκληση με την οποία προσεκάλεσε τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για να τους ενημερώσει για τις προθέσεις του περί της  ΟΧΕ Παλικής.

SCRIPTA MANENT κ Δήμαρχε

τα οποία και αποδεικνύουν την σοβαρότητα ενός εκάστου εν συνόλω.

Τέλος είναι βέβαιον ότι καμία παράταξη δεν θα αποχωρούσε από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικαλούμενη πρόχειρη  και καθυστερημένη εισήγηση σε ένα θεμα εάν ο επικεφαλής της είχε ενημερωθεί αναλυτικά από τον Δήμαρχο.

 

Ληξουρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Διονύσης  Αραβαντινός

Βασίλης   Ρουχωτας