Υλοποιήθηκε σήμερα, 16/10/2019, στον Σταυρό η πρώτη μηνιαία τακτική συνάντηση εργασίας του Δήμου με κατοίκους και τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Βόρειας Ιθάκης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ιθάκης Δ. Στανίτσα, του Αντιδημάρχου Ι. Τρέλλη, του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ιθάκης Σ. Κανδυλιώτη και του εντ. Συμβούλου Δημάρχου Ν. Ραδίτσα.
Στην συνάντηση, που διήρκησε τρεις (3) ώρες, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα στην Β. Ιθάκη, τεχνικής κυρίως φύσης, καθώς και ο προγραμματισμός διαφόρων δράσεων ενδιαφέροντος.