Ο Παναγής Σταμούλης, το αγαπητό παιδί της Πυλάρου θέτει υποψηφιότητα με την «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ» του Μιχάλη Γάκη.