Πυροπροστασία: τα νέα μέτρα για δασικα ακίνητα ισχύουν και μέσα στις πόλεις

Νέες αντιδράσεις εκδηλώνονται  από φορείς μηχανικών και αυτοδιοίκησης για τα υποχρεωτικά μέτρα του κανονισμού πυροπροστασίας, για τα ακίνητα εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, που έχει θέσει σε εφραμογή το ΥΠΕΝ. Τονίζεται ότι «είναι εντελώς λανθασμένη η οριζόντια απαίτηση της απόστασης των 300 μέτρων όλων των ακινήτων». Και επισημαίνεται ότι τα μέτρα αφορούν και στα ακίνητα των πόλεων, που βρίσκονται μέχρι 300 μέτρα απόσταση από θύλακα πρασίνου, δηλαδή πάρκο ή άλσος της πόλης.

-«Διαπιστώνουμε ότι μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της πόλης της Άρτας απαιτούν άμεσα μελέτες, οι οποίες όμως δεν είναι εφικτές και δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πυροπροστασία των προτεινόμενων ακινήτων», υπογραμμίζει το ΤΕΕ Ηπείρου.

-«Ο κανονισμός δεν αφορά μόνο αυτούς που ζουν κοντά σε δάση αλλά και τους κατοίκους της πόλης, αφού συμπεριλαμβάνει όλους όσους διαβιούν μέχρι 300 μέτρα απόσταση από θύλακα πρασίνου. Δηλαδή κάποιος που το σπίτι του είναι 300 μέτρα από το Παυσίλυπο Άλσος έχει την υποχρέωση», τόνισε ο δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.

ΤΕΕ Ηπείρου: παρατηρήσεις για χρόνο και αποστάσεις στον κανονισμό πυροπροστασίας

Το ΤΕΕ Ηπείρου εντοπίζει προβλήματα στην εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων και ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, σημειώνει ότι:

-«Μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί δεν μπορούν να συνταχθούν ολοκληρωμένες μελέτες όπως επιβάλλει ο ρόλος αλλά και η ευθύνη των Μηχανικών», όπως επίσης ότι για την περιοχή της Ηπείρου «είναι πολύ μεγάλο το εύρος των οικισμών αλλά και των τμημάτων των πόλεων που απαιτούν να συνταχθούν οι παραπάνω μελέτες, κάτι που ουσιαστικά τις καθιστά αβάσιμες».

Ακόμα, σημειώνει ότι χρόνος θα πρέπει να δοθεί και στους Δήμους, για τη δημιουργία δομών για την ολοκληρωμένη πυροπροστασία των περιοχών στις οποίες έχουν αρμοδιότητα.

Τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων

Ειδικότερα στη σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ηπείρου σημειώνεται ότι:

– «Ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, αλλά και γενικότερα για το θέμα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών από πυρκαγιά σε ακίνητα εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024 η οποία αποτελεί συνέχεια της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 3475, τεύχος Β’, στις 24-05-2023.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής, για τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, δηλαδή οικόπεδα ή γήπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και:

α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.

γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή aναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.

ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79»

Αξιολόγηση Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση

Για αυτά τα ακίνητα είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Επίσης οι Δήμοι παρακαλούνται:

-να τα καταχωρίζουν σε ειδικό μητρώο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στις τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν τεθεί σε λειτουργία,

-να συγκροτήσουν τις τριμελείς επιτροπές του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Τρίτου του κανονισμού,

-να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του κανονισμού

-να μεριμνήσουν, στην περίπτωση οικισμών που περικλείονται από δασική ή δασώδη έκταση (άρθρο 4, Κεφάλαιο δεύτερο του κανονισμού) για την έγκαιρη εκπόνηση Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης.

Ανεφάρμοστες οι οριζόντιες ρυθμίσεις

-«Μελετώντας όλα τα παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ εξέφρασε την υποστήριξη της σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων από τις επιπτώσεις καταστροφικών πυρκαγιών. Αναγνωρίζει ότι για την αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτούνται ολοκληρωμένες μελέτες πυροπροστασίας από καταρτισμένους μηχανικούς, ώστε να προληφθούν οι καταστροφικές συνέπειες που πολλές φορές πέραν των υλικών ζημιών έχει δυστυχώς αντίκτυπο και σε ανθρώπινες ζωές» και σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση ότι:

-«Πέραν τούτου όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε κάποιες παρενέργειες οι οποίες αφορούν κάποιες οριζόντιες ρυθμίσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν μπορούν να εφαρμοστούν αλλά δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθούν να επιλύσουν. Συγκεκριμένα το Τμήμα μας αφού μελέτησε αναλυτικά τις προϋποθέσεις σύνταξης των παραπάνω μελετών διαπίστωσε ότι μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί δεν μπορούν να συνταχθούν ολοκληρωμένες μελέτες όπως επιβάλλει ο ρόλος αλλά και η ευθύνη των Μηχανικών.

Παράλληλα μετά από μια επεξεργασία των απαιτήσεων για τις περιοχές που απαιτείται η σύνταξη των μελετών διαπιστώνουμε ότι για την περιοχή της Ηπείρου είναι πολύ μεγάλο το εύρος των οικισμών αλλά και των τμημάτων των πόλεων που απαιτούν να συνταχθούν οι παραπάνω μελέτες, κάτι που ουσιαστικά τις καθιστά αβάσιμεςΓια παράδειγμα σύμφωνα με τους συνημμένους χάρτες που έχουμε συντάξει διαπιστώνουμε ότι μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της πόλης της Άρτας απαιτούν άμεσα μελέτες, οι οποίες όμως δεν είναι εφικτές και δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πυροπροστασία των προτεινόμενων ακινήτων. Επίσης διαπιστώνουμε ότι σχεδόν όλοι οι οικισμοί του Ζαγορίου, του Μετσόβου αλλά και άλλων ορεινών Δήμων απαιτούν για όλα σχεδόν τα ακίνητα, την σύνταξη των παραπάνω μελετών κάτι που είναι ουσιαστικά ανέφικτο».

-«Με βάση τα παραπάνω κρίνουμε ότι για την μορφολογία της περιοχής μας και για τις συνθήκες που επικρατούν είναι εντελώς λανθασμένη η οριζόντια απαίτηση της απόστασης των 300 μέτρων όλων των ακινήτων, από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023» λέει το ΤΕΕ Ηπείρου και σημειώνει ότι:

-«Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε μέχρι να ειδικευθεί ο υπολογισμός της απόστασης που απαιτείται για τα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον των δασικών εκτάσεων, να εφαρμοστούν τα μέτρα που μέχρι σήμερα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν οι Δήμοι και οι ανάλογοι φορείς κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Επίσης διαπιστώνουμε ότι οι Δήμοι πλέον έχουν αναλάβει σημαντικές ευθύνες για την πρόληψη των καταστροφικών φαινομένων από πυρκαγιές και γι αυτό το λόγο προτείνουμε να δοθεί ο ανάλογος χρόνος σε αυτούς ώστε να δημιουργήσουν τις ανάλογες δομές για την ολοκληρωμένη πυροπροστασία των περιοχών στις οποίες έχουν αρμοδιότητα».

Ουσιαστική ζωνοποίηση

Το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ τονίζει τέλος ότι «είναι διατιθέμενο να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του Υπουργείου έτσι ώστε να επιτύχουμε μια ουσιαστική ζωνοποίηση των ακινήτων πλησίον των δασικών εκτάσεων, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία για την περιοχή μας όπου οι μελέτες των Μηχανικών θα είναι ουσιαστικές και θα καθορίζουν πλήρως τα πραγματικά μέτρα πυροπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν τα  ακίνητα τόσο εντός, όσο και πλησίον των δασικών εκτάσεων της Ηπείρου».

karditsalive.net

Καρδίτσα: οι αντιδράσεις της αυτοδιοίκησης συνεχίζονται

Την κάθετη αντίθεση τόσο της Δημοτικής Αρχής Καρδίτσας όσο και της ΚΕΔΕ στο νέο κανονισμό δασοπροστασίας, που ρίχνει τα βάρη σε Δήμους και δημότες, γνωστοποίησε ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας το απόγευμα της Τρίτης (16/4), κάνοντας λόγο για πάγια τακτική όλων των κυβερνήσεων που μετέφεραν αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς πόρους.

Ορισμένοι, σκεπτόμενοι πονηρά, έστειλαν μία εγκύκλιο που δεν μπορεί με τίποτα να εφαρμοστεί, για να μας πουν “εμείς σας τα λέγαμε, εσείς δεν τα κάνατε”» είπε ο δήμαρχος Καρδίτσας, όπως γράφει το karditsalive.net και επισήμανε ότι:

-«Ζητάνε από τον πολίτη έντυπα αξιολόγησης επικινδυνότητας, έκθεση επιστήμονα για το τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί η επικινδυνότητα και μέσα σε ένα μήνα να κάνουν δήλωση εφαρμογής για τα όσα προβλέπει η έκθεση. Οι δε δήμοι, τόνισε, θα πρέπει να κάνουν ειδικό μητρώο που θα είναι διαθέσιμο σε τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικών ελέγχων. Να κάνει ο Δήμος τριμελείς επιτροπές, εξήγησε, που θα αποτελούνται από δασολόγο (ο Δήμος Καρδίτσας δεν έχει), γεωπόνο (έχει μόλις δύο) και μηχανικό (που δεν φτάνουν να κάνουν επίβλεψη στα έργα).

Είναι τόσο «αποστεωμένες» οι υπηρεσίες, πρόσθεσε, που είναι εκ του πονηρού να ζητούνται όλα αυτά.

Ο  κ. Τσιάκος σημείωσε ότι αυτός ο κανονισμός δεν αφορά μόνο αυτούς που ζουν κοντά σε δάση αλλά και τους κατοίκους της πόλης αφού συμπεριλαμβάνει όλους όσους διαβιούν μέχρι 300 μέτρα απόσταση από θύλακα πρασίνου. Δηλαδή κάποιος που το σπίτι του είναι 300 μέτρα από το Παυσίλυπο έχει την υποχρέωση. Με λίγα λόγια, τόνισε αφορά τους 45.000 από τους 55.000 κατοίκους του Δήμου. Και θα πρέπει να τα ελέγξει η τριμελής επιτροπή.

Ως ΚΕΔΕ κατέληξε ο κ. Τσιάκος ξεκαθαρίσαμε ότι αυτός ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί. Τουλάχιστον από φέτος. Ας μεριμνήσει, συνέχισε, η κυβέρνηση να επανδρώσει τα γραφεία πολιτικής προστασίας για να προσφέρουν τις υπηρεσίες που πρέπει με τους απαιτούμενους υπαλλήλους.

Εμείς είμαστε εδώ υπογράμμισε, για να βοηθήσουμε και να παλέψουμε για την πυροπροστασία αλλά ευθύνες που δεν μας αναλογούν δεν θα τις αποδεχθούμε.

Καθαρισμός οικοπέδων

Τέλος, έδωσε και ένα θετικό πρόσημο στο νέο κανονισμό, λέγοντας ότι θέτει προ των ευθυνών τους όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Σημείωσε, δε, πως συνήθως αυτοί που δεν πράττουν τα απαραίτητα είναι αυτοί που βρίσκονται σε ανώτερα οικονομικά στρώματα. Και υποστήριξε ότι ο Δήμος θα είναι αμείλικτος και θα εφαρμόσει ότι λέει ο νόμος.

Νωρίτερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Αντωνίου τόνισε ότι σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και άλση αρμοδιότητας του Δήμου υπάρχει αυτή την εποχή ανάπτυξη βλάστησης. Ξεκινήσαμε, είπε, να καθαρίζουμε και θα συνεχίσουμε τόσο με τα μηχανήματα της υπηρεσίας πρασίνου, όσο και με μισθωμένα.

Επίσης, ανέφερε ότι τα χρήματα που δίνονται για την πυροπροστασία είναι ελάχιστα και δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση, Πέρυσι, υπογράμμισε, δόθηκαν 50.000 ευρώ και φέτος 58.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά στους δασικούς δρόμους, τόσο ο κ. Αντωνίου όσο και ο κ. Τσιάκος τόνισαν ότι είναι αρμοδιότητα του δασαρχείο. Δεν παρεμβαίνουμε είπε ο πρώτος από μόνοι μας. Υπάρχει σχεδιασμός που γίνεται από την Πυροσβεστική, σε συνεργασία με το δασαρχείο και οι παρεμβάσεις καθαρισμού γίνονται στοχευμένα και όπου υποδειχθεί.

Τέλος σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες ο αντιδήμαρχος είπε ότι τα υπουργεία σχεδιάζουν με τρόπο που αποτινάσσουν τις ευθύνες από πάνω τους και τις μεταθέτουν στους Δήμους και τους δημότες, χωρίς τους ανάλογους πόρους.

Οι νέες προθεσμίες του ΥΠΕΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων ανακοίνωσε ότι:

-Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», δίνονται οι εξής παρατάσεις:

-Για τα υφιστάμενα κτίρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024.

-Για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού έως την 26η Μαΐου 2024.

-Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, 30 εκατ. ευρώαπό το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ για περιμετρικές ζώνες

-Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

 Τα μέτρα προληπτικής προστασίας για το 2024

Για την αντιπυρική περίοδο του 2024, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια θα εφαρμοστούν μόνον τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή:

-Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο,

-Τακτικός καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωμα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων.

-Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.

-Μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.

-Σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος.

-Σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας σε οικισμούς, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο, όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό.

πηγή: ecopress.gr