“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ”: Ποια είναι η εταιρεία που εκτελεί το μεγάλο έργο «Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης από το άγαλμα του Καββαδία έως και το Λιμεναρχείο»-Τα έργα της στην Κεφαλονιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα

Η εταιρία δημιουργήθηκε στις 12/10/2004, έπειτα από συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων του πολιτικού μηχανικού Χρύσανθου Κτενίδη και του τοπογράφου μηχανικού Κυριάκου Χαϊδεμένου. Σήμερα λειτουργεί με επικεφαλής τον Κυριάκο Χαϊδεμένο και την Αλεξάνδρα Κτενίδου, αρχιτέκτονα μηχανικό.

Εδώ και παραπάνω από 15 χρόνια η εταιρία δραστηριοποιείται δυναμικά σε οικοδομικά έργα (δημόσια και ιδιωτικά), έργα υποδομών (δίκτυα κοινής ωφέλειας, αναπλάσεις, κ.ά.), καθώς επίσης και σε έργα οδοποιίας, λιμενικά και τηλεπικοινωνιακά.

Η “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ” ανήκει στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ. Η έδρα της βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, ενώ δραστηριοποιείται εκτελώντας έργα σε όλη την Ελλάδα, διατηρώντας οργανωμένα εργοταξιακά γραφεία σε Αθήνα, Καλαμάτα, Σύρο, Χαλκίδα και Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν όλα τα στοιχεία για την εταιρεία και κυρίως για τα έργα που έχει εκτελέσει και εκτελεί σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Κεφαλονιά

2022_09_01_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ_ATE_Profile

 Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης από το άγαλμα του Καββαδία έως και το Λιμεναρχείο

Αυτή την περίοδο η εταιρεία έχει αναλάβει και ξεκινάει την εκτέλεση ενός πολύ σημαντικού έργου στο Αργοστόλι που έχει να κάνει με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από το άγαλμα του Καββαδία μέχρι το Λιμεναρχείο

Το έργο µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ», αφορά την διαµόρφωση τµήµατος του παραλιακού µετώπου της πόλεως του Αργοστολίου στην περιοχή που βρίσκονται η θέση του αγάλµατος του ποιητή Καββαδία, οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οµίλου Αργοστολίου (ΝΟΑ), που είναι σε συνέχεια του πρόσφατα διαµορφωµένου τµήµατος του παραλιακού µετώπου (περιοχή ελλιµενισµού των κρουαζιερόπλοιων), έως του χώρου επιβίβασης των f/b για το Ληξούρι, την είσοδο του κεντρικού λιµένα της πόλεως του Αργοστολίου και του κτηρίου του Λιµεναρχείου.

Είναι µια περιοχή που χρήζει αναβάθµισης, καθ’ όσον υπάρχει πληθώρα χρήσεων, ενίοτε και αλληλοδιασταυρούµενων. Εδώ συναντούµε την είσοδο του κεντρικού λιµένα της πόλεως του Αργοστολίου, το χώρο επιβίβασης στο φέρρυ για το Ληξούρι, χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, χώρους στάθµευσης για τρία τουριστικά τρενάκια, χώρους µνήµης (άγαλµα του ποιητή Καββαδία) καθώς και τις εγκαταστάσεις του ΝΟΑ. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί, ότι η περιοχή συνιστά την κύρια πύλη εισόδου των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων που θέλουν να επισκεφθούν την πόλη µας. Αποτελεί ουσιαστικά τον τελευταίο πόλο του παραλιακού µετώπου, το οποίο έχει αποµείνει δίχως ουσιαστική
παρέµβαση του ∆ήµου.

1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η περιοχή της παραλιακής ζώνης που θα γίνουν οι εργασίες ανάπλασης είναι συνολικής επιφάνειας 12.800,00 m2 και αποτελεί το τελευταίο τµήµα του παραλιακού µετώπου που χρήζει άµεσης διαµόρφωσης.
Συγκεκριµένα θα γίνουν οι εξής παρεµβάσεις :
– Θα γίνει διαµόρφωση νέου πεζοδροµίου πλάτους 3,40m και µήκους 435,00m για την ασφαλή και ανεµπόδιστη κίνηση των πεζών και των επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια προς και από την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, κατά µήκος
του οποίου προβλέπεται η κατασκευή ποδηλατοδρόµου, λωρίδας όδευσης τυφλών αλλά και ραµπών για την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ, µήκους 529,23 µ.
– Θα διαµορφωθεί και θα αναδειχθεί µε κατάλληλα υλικά επίστρωσης ο χώρος που βρίσκεται το άγαλµα του Καββαδία.
– Θα διαµορφωθεί ο χώρος γύρω από τις χερσαίες εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οµίλου Αργοστολίου (ΝΟΑ) µε συνδυασµούς επίστρωσης δίχρωµου βότσαλου, σταµπωτού σκυροδέµατος και διαχωριστικών διαδρόµων µε πλάκες τύπου “Φάλαρης Κεφαλονιάς», ώστε όλος ο χώρος να αποδοθεί σε κοινή χρήση.
– Θα διαµορφωθεί ο χώρος στάθµευσης των αυτοκινήτων αλλά και θα κατασκευαστεί χώρος στάθµευσης για τα τουριστικά τρενάκια στην κεντρική είσοδο του κεντρικού λιµένα Αργοστολίου και θα αναβαθµιστεί µε χώρους πρασίνου αλλά και χώρους για
την ασφαλή διέλευση πεζών και ποδηλάτων.
– Θα διαµορφωθεί ο χώρος που βρίσκεται γύρω από το χώρο του κτηρίου του λιµεναρχείου µε χώρους πρασίνου και στάθµευσης οχηµάτων.
– Όλος ο χώρος παρέµβασης της παραλιακής ζώνης θα εξοπλιστεί µε καθιστικά από σκυρόδεµα, επίστυλα φωτιστικά, καλαθάκια σκουπιδιών και φυτεύσεις φοινικόδενδρων όπως προβλέπεται στην αρχιτεκτονική µελέτη διαµόρφωσης.

Όλες οι λεπτομέρειες του σημαντικού αυτού έργου προυπολογισμού 1.450.800 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τον πυλώνα του Υπουργείου Ναυτιλίας, μπορείτε να δείτε στην μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου στον κάτωθι σύνδεσμο:

03. MELETH