“Κεφαλονια νησί για όλους”: 10 ερωτήσεις για τον «Κλεισθένη» – Ο νέος Νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Πόσο καλά τον γνωρίζετε;

Μπείτε στο κάτωθι link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXOCmhBfVshbaW_fQl-Ig1737RgxHC-0fkVnKuzlFX0mCgyw/formResponse