“Κεφαλονιά νησί για όλους”: Η ψήφιση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων & οι επιφυλάξεις

Στη χθεσινή, 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, συζητήθηκε ο Κανονισμός Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Θυμίζουμε ότι ο κανονισμός που είχε εισηγηθεί η δημοτική αρχή είχε καταψηφιστεί από το συμβούλιο στις αρχές του χρόνου, κυρίως λόγω του ορισμού μιας ενιαίας ζώνης προσδιορισμού τελών για όλο το Δήμο.
Επειδή θεωρήσαμε πως η μη ψήφιση του κανονισμού αποτελούσε ένα σημείο στο οποίο έπρεπε να επανέλθουμε, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να επεξεργαστούμε τον κανονισμό και να καταθέσουμε μια υπεύθυνη πρόταση προς έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Εν συντομία, οι σημαντικότερες προτάσεις που εισαγάγαμε στον κανονισμό και ψηφίστηκαν ήταν οι εξής:
Η παραχώρηση να γίνεται με την προϋπόθεση ότι επί των κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές, κατόπιν αυτοψίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, Προστασίας και Ελέγχου Δημοτικών Ακινήτων και Κοινοχρήστων Χώρων.

Η πραγματοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στον κοινόχρηστο χώρο κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, επισύρει ποινή ανάκλησης της παραχώρησης και εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Στα παραχωρούμενα τμήματα δεν επιτρέπεται η κάλυψη με οποιοδήποτε υλικό ή η αλλοίωση των δαπεδοστρώσεων.

Δεν επιτρέπεται καμιά παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμπες κ.τ.λ.).

Ορίζεται ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου για τη διέλευση πεζών 1,50 μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου. Δεν παραχωρείται χρήση σε πεζοδρόμια με πλάτος μικρότερο από 1,50μ. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρου πλάτους περιλαμβάνονται αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη διεύλευση και απομειώνουν το ελεύθερο πλάτος (δένδρα, κολώνες ΔΕΗ, στύλοι κλπ), πρέπει να διασφαλίζεται ζώνη διέλευσης πεζών με καθαρό ελεύθερο πλάτος 1,50μ.

Σε πεζόδρομους με πλάτος άνω των 5μ όπου γίνεται χρήση και από τις δύο πλευρές αφήνεται ελεύθερο τμήμα για την διέλευση των πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης ελάχιστου καθαρού πλάτους 3,50 μ. (από 3,00μ. στην αρχική πρόταση, για εναρμόνιση με τη νομοθεσία)

Σε πεζόδρομους με πλάτος μικρότερο ή ίσο των 5μ. αφήνεται για την διέλευση πεζών ελάχιστο πλάτος 2,50 μ. (από 2,00μ. στην αρχική πρόταση)

Προσδιορισμός κοινοχρήστων χώρων για παραχώρηση χρήσης και για Επιβολής Τελών.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΖΩΝΗ Α΄ Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου), πεζοδρόμια περιμετρικά πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Παναγή Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών, οδός Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, παραλιακή οδός Αντώνη Τρίτση.
ΖΩΝΗ Β’ Λοιπά πεζοδρόμια και κοινόχρηστοι χώροι της πόλεως του Αργοστολίου.
ΖΩΝΗ Γ’ Το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας εκτός της πόλεως του Αργοστολίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΖΩΝΗ Α΄ Παραλιακή ζώνη Κοινοτήτων Λειβαθούς
ΖΩΝΗ Β’ Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι της Δημοτικής Ενότητας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΩΝ
ΖΩΝΗ Α΄ Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας
ΖΩΝΗ Β’ Κοινόχρηστοι χώροι κοινότητας Κατελειού και Κεντρική πλατεία Πόρου
ΖΩΝΗ Γ’ Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι της Δημοτικής Ενότητας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ
ΖΩΝΗ Α΄ Το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας

Πλέον των ανωτέρω προτάσεων, η εισήγησή μας περιείχε ακόμη δύο, τις οποίες επέλεξαν τα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. να αφαιρέσουν από το ψηφισθέν σχέδιο. Αυτές είναι οι ακόλουθες:
Η παραχώρηση να γίνεται με την προϋπόθεση ότι επί των κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές, κατόπιν αυτοψίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, Προστασίας και Ελέγχου Δημοτικών Ακινήτων και Κοινοχρήστων Χώρων.
Η πραγματοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στον κοινόχρηστο χώρο κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, επισύρει ποινή ανάκλησης της παραχώρησης και εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Η αιτιολογία που παρέθεσε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της επιτροπής, κ. Μιχαλάτος, ήταν πως αυτό ήδη προβλέπεται από τη νομοθεσία και δεν χρειάζεται να το καταγράψουμε στον κανονισμό γιατί ούτως ή άλλως γίνεται. Η δική μας άποψη είναι πως αυτή η πρόταση δημιουργεί έναν αυτοματισμό ελέγχου που θα βοηθήσει στην τήρηση της νομιμότητας.
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίσαμε τον κανονισμό, παρ’ όλη την αφαίρεση των πολύ σημαντικών προτάσεών μας, ζητώντας όμως από το Δήμαρχο να σταθεί θεσμικά ως εγγυητής της νομιμότητας. Βασιζόμαστε λοιπόν στο λόγο του και τον θεωρούμε από εδώ και στο εξής κατ’ εξοχήν υπεύθυνο.
Τέλος, διατυπώσαμε την επιφύλαξη ότι για την παραχώρηση η μη Κοινόχρηστου Χώρου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ‘ όψιν κάθε φορά ο χαρακτήρας της περιοχής (πχ οικιστικός, παραδοσιακός κλπ) και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των περιοίκων και χρηστών του χώρου.

Δημοτική παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»