“Κεφαλονιά νησί για όλους”: “Συμπαραστάτης στο δημότη και την επιχείρηση, ή στη δημοτική αρχή;”

Την Παρασκευή 19/11/21 λάβαμε από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου πρόσκληση για την 28η ειδική συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. (Ν.3852/10, άρθρο 77, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4842/21).

Ως συμπαραστάτης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να ελέγχει το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο διοίκησης. Επομένως, θεωρούμε πως θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο ανεξάρτητο από την επιρροή του δημάρχου και της δημοτικής αρχής και κατά προτίμηση κοινής αποδοχής μεταξύ των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε ο νομοθέτης ορίζει ότι απαιτούνται τα 3/5 των παρόντων για την εκλογή του συμπαραστάτη.

Η διαδικασία που ακολουθεί η δημοτική αρχή -για ακόμη μία φορά- έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τις δικές μας αντιλήψεις, καθώς ξεκινάει χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Την προκήρυξη δε, η οποία εκδόθηκε στις 18/11, μια μέρα δηλαδή μόλις πριν την πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση, δεν είναι δυνατόν να εντοπίσει κανείς αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου, ούτε φυσικά έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στα τοπικά ΜΜΕ, όπως συμβαίνει με δελτία τύπου διαφόρων «δράσεων» του δήμου.

Η επιλογή της εν λόγω διαδικασίας δεν είναι τυχαία από το δήμαρχο, καθώς διαμηνύει κατ’ αυτόν τον τρόπο πως έχει ήδη βρει τον εκλεκτό του για το ρόλο του συμπαραστάτη. Συμπαραστάτη σε ποιον όμως; είναι το ερώτημα: Στο δημότη και την επιχείρηση, ή στη δημοτική αρχή;

Επίσης προβαίνει σε μια απόπειρα επίδειξης ισχύος, αφού θεωρεί πως μπορεί να ορίσει τα 3/5 του συμβουλίου ώστε να ψηφίσουν υπέρ της επιλογής του. Ή ίσως θεωρεί πως μπορεί να ορίσει τους «απόντες» του συμβουλίου.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή τη λογική του διαμοιρασμού ρόλων διοίκησης ή υποδιοίκησης προκειμένου να υπάρχουν ευχαριστημένοι υποστηρικτές.

Θέλουμε οι ρόλοι της αυτοδιοίκησης -και ιδιαίτερα αυτοί που διαμεσολαβούν υπέρ του πολίτη- να ανατίθενται με διαφανείς διαδικασίες. Με τη συμβολή της αντιπολίτευσης για την επιλογή προσώπων κοινής αποδοχής.

Ένα τέτοιο πρόσωπο, ικανό και πρωτίστως κοινής αποδοχής, που θα βρεθεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες δημοσιότητας, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Καλούμε το δήμαρχο να τροποποιήσει την προκήρυξη, δίνοντας περισσότερο χρόνο έως την κατάθεση αιτήσεων ενδιαφέροντος, ώστε να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα λειτουργήσει υπέρ του συμφέροντος των πολιτών.

Ας δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες να διακρίνουν μια διάφανη διαδικασία την οποία θα εμπιστευτούν και ίσως κάποιοι ενεργοποιηθούν και συνεισφέρουν για το καλό του δήμου μας.

Ας φέρουμε επιτέλους τον πολίτη στο επίκεντρο της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: https://nisi-giaolous.blogspot.com/