“Μαγειρεύουν” τον νέο Φορέα για τα σκουπίδια-Τι συζήτησαν Κράτσα-Γραφάκος-Χατζημάρκος

Σύσκεψη εργασίας μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Μανώλη Γραφάκου και των Περιφερειαρχών Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου (Ιονίων Νήσων) και Γιώργου Χατζημάρκου (Νοτίου Αιγαίου) έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης για την εφαρμογη του οδικού χάρτη υλοποίησης των νέων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων τόσο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όσο και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΔΣ και των νομικών υπηρεσιών των φορέων ΔΙΑΔΥΜΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδος οι οποίοι θα υποστηρίξουν με την τεχνογνωσία τους την δημιουργία των νέων Φορέων.

Αποφασίστηκε η συνεργασία μεταξύ όλων των μερών για τις διαδικασίες σύστασης των νέων νομικών προσώπων (Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ στις οποίες θα μετέχουν η Περιφέρεια με ποσοστό 40% και οι Δήμοι με ποσοστό 60%) και ο προγραμματισμός για τα παράλληλα βήματα όπως ο ορισμός του μετοχικού κεφαλαίου, η καταγραφή του προσωπικού των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ και Φορέων Διαχείρισης σε όλους τους Δήμους των Περιφερειών, ο ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση, και η έναρξη της διαδικασίας αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων από τις Επιτροπές που θα συγκροτήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στο στάδιο της προετοιμασίας, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση (χωρίς χρηματική αμοιβή) με την ΔΙΑΔΥΜΑ (Δυτικής Μακεδονίας), ενώ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τον ΠΕΣΔΑ (Στερεας Ελλάδος).