“Μπορεί να μην βρήκαμε τίποτα έτοιμο αλλά, εμείς βάζουμε τελεία σε τέτοιες πρακτικές”

Για μας ή συνέχεια της ΟΝΝΕΔ Κεφαλληνίας και Ιθάκης είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας. Μπορεί να μην βρήκαμε τίποτα έτοιμο αλλά, εμείς βάζουμε τελεία σε τέτοιες πρακτικές. Συνεχίζουμε το έργο μας ακάθεκτοι ενωμένοι και πιο οργανωμένοι από ποτέ..

https://www.facebook.com/onned.Kefalonias.Ithakis/posts/940915323048844?__xts__%5B0%5D=68.ARB__yNhDa9v0ZPsuPkBydmafLhvnytdocvOlSwV3m_S8YKT9LoiOcDLOssEBUZmbliLo2cDIRNYSKO6a6H5Y6GTE2FC-tKY33a0308AlcVn98k-fxgDYn4hlFXrOdSWh1jC879nFL5AKmxoKGvC-h0ER97_aVVjt2E1zHCy-sVv0Tk_cG44avF8Y07GQCdhZZdSsD2eCx7fBSt2vqe31omJZ_480BUQ1kUq0em4Kd6lRlauUczLcJd-bnvb2dZT7XCAIOSE5ENqtMgRscKRxdBbl4JOiOB0GFcgFr6zw9-eGDibKpQyXYT3UxwMoRWOXiSbZa5FaaElLJozD-FMz5w&__tn__=-R