“ΝΑΙ” στο “σπάσιμο” των Δήμων Κέρκυρας & Κεφαλονιάς από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Θετικά γνωμοδότησε για την επαναχάραξη των ορίων στους δήμους Κέρκυρας και Κεφαλονιά, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο , κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του στην Κεφαλονιά, έκρινε με θετικό τρόπο την προοπτική της επαναχάραξης των ορίων στους δήμους Κέρκυρας και Κεφαλονιάς.

Παράλληλα τονίστηκε ότι η συζήτηση αυτή που θα δώσει περισσότερα στοιχεία, πρέπει να γίνει σε επίπεδο κάθε τοπικής κοινωνίας με πρωτοβουλία των τοπικών δημοτικών αρχών.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να δώσει έγκαιρα τη δική του άποψη για τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αναδιάταξη των δήμων και ταυτόχρονα τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει προκειμένου να στηριχθούν οι νέοι δήμοι σε εύρος πενταετίας.

Τέλος επισημάνθηκε ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος και όλα πρέπει να γίνουν στοχευμένα και γρήγορα.