“Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης”: Αυτή είναι η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας-Δήμου Ιθάκης & Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (έγγραφο)

ΔΕίτε την σύμβαση εδώ