Ρίφι & Μονοπωλάτα συνεργάστηκαν για την Πηγή

Μετά τον καθαρισμό της πηγής, η κοινότητα Ριφιου σε συνεργασία πάντα με την κοινότητα Μονοπωλαδων, επιδιορθωσε το μεταλλικό καπάκι του πηγαδιού και τοποθετήθηκε λουκέτο, προκειμενου να είναι ασφαλές και ελεγχομενο από τους προέδρους των δύο κοινοτητων.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=322679695788003&id=118406666215308