Ρίφι: Δωρεές στην κοινότητα (pics)

Ευχαριστούμε την κυρία Ευθυμιατου Ντίνα (ταβέρνα Ξουρας στους Πετανους), που έκανε δωρεά στη κοινότητα μας έναν κάδο απορριμμάτων.
Αγαπητοί χωριανοί, ο συγκεκριμένος κάδος τοποθετήθηκε στο χώρο της πηγής προς εξυπηρέτηση μας και παρακαλώ πολύ να χρησιμοποιηται, προκειμένου να διατηρηται ο χώρος καθαρός.
Για ακόμη μια φορά η οικογένεια Ιωάννη Αλιβιζάτου δήλωσε τη συμπαράσταση της προς τη κοινότητα, με τη δωρεά ενός ψυγείου.
Το ψυγείο τοποθετήθηκε στο χώρο του κτιρίου του συλλόγου, προς εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.
Για τα παραπάνω, υπάρχουν τα ανάλογα έγγραφα, που κατοχυρώνουν τις συγκεκριμένες δωρεές στη κοινότητα.
Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας άλλη μια φορά για τη συμπαράσταση στη κοινότητα μας.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332523268136979&id=118406666215308&__xts__%5B0%5D=68.ARDmIQ2UBBTYk_syTq1uaGvkAm02TQ56a4zaCPIdAlS4avNnDHpFPxTE_KGlWhoA9OuyIQLRRHleMVjihhn2d_3Ahq5fvaOHT5ri1waK8OcsShXXA9cE5NvttCvv1qOeNslVih35EoK2BsRz1yg7oeipd6GtMpVZVj4GWrlEqvuvpzPE8GmAvyi_CAoFWDEs2qMhwJy6s28QhAj4J0dX0_N5Jx7g3a-zeDtBEyBecDmga_jo7l-oLpDJmoljdTcyONOPTIsuzYd24-jQjYyi3tNQukQx6MvFBZA6H0-NgzDWBUi1UsoeExcKO8OeKA0qRpfmSS-pYTtYgihJV2SzP9w&__tn__=-R