Ρίφι: Τοποθετήθηκαν τρεις πυροσβεστικοί κρουνοί στις τρεις εισόδους του χωριού-Τι πρέπει να γίνει για την πυροπροστασία (pics)

Άλλος ένας στόχος της κοινότητας πραγματοποιήθηκε. Μετά από αίτηση μας, τοποθετήθηκαν τρεις πυροσβεστικοί κρουνοί στις τρεις εισόδους του χωριού μας.
Αχρειαστοι να είναι, αλλά είναι απαραίτητα εργαλεία για την βοήθεια της πυροσβεστικής, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Τα χωριά μας είναι αθωρακιστα απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της φωτιάς και ελπίζω να συνεχιστεί η συζήτηση και προσπάθεια πραγματοποίησης κάποιων πρόσθετων μέτρων για την προστασία μας, που λόγω κορωνοιου, δυστυχώς έμειναν πίσω.
Η λύση , που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει, είναι αντιπυρικες ζώνες και ανοίγματα δρόμων, για να μπορεί η πυροσβεστική να επεμβαίνει με τις επίγειες δυνάμεις, οποιαδήποτε ώρα και σε οποιαδήποτε κατάσταση του καιρού.
Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με το Δήμο Ληξουρίου, που σε συνεργασία με τη πυροσβεστική και το Δασαρχείο, αλλά κυρίως με τους συγχωριανούς μας, για την παραχώρηση χώρων,όπου χρειάζεται, για να ανοιχτούν δρόμοι. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, για να μην έχουμε μακάβρια αποτελέσματα σε περίπτωση φωτιάς.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=299162064806433&id=118406666215308&__xts__%5B0%5D=68.ARBPcVzKC9d6F52xKfw9WQOsE3pFVgdLm3bIWlUU5xDs3p_HL6yrgCkOwRACUB28x8ZYuykRRoD2v9mFoPlAZLNSDhM3IOpd2he-SMWy9f2QNiDGHwmfZQRzja9TrY2UZKH0xZh_krjpJIjSaqnUM6NReTfm_W79V8P5B4BZaxBIQJzYSBRTXmqTjLZdMvSdJ0o9daZy6kliwIA2hE51LY8kUIeoxgPNyT6ovw__ihmJkCsZp0v775YE0BMSJk3Fy9MXB4bR1mShHhviNKrVj3eZNa8NPJL1alg5UxMnDBVuoqL7xCS1_sVo1F8J0FcU9EaPSWlH__64jWYWODbtncA&__tn__=-R