Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: “Έχουμε εγκρίνει 8.000.000 ευρώ έως το τέλος του 2022 και υπάρχει πρόβλεψη για ακόμα 3.000.000 ευρώ για το 2023 από το ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων για τις αμοιβές ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που προσελήφθη λόγω της πανδημίας στα Νοσοκομεία”.

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

 

“Ανάγκη για έγκαιρη καταβολή του βοηθήματος των επικουρικών γιατρών

και γενικότερη στήριξη του ιατρικού προσωπικού”

 

  • Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: “Έχουμε εγκρίνει 8.000.000 ευρω έως το τέλος του 2022 και υπάρχει πρόβλεψη για ακόμα 3.000.000 ευρώ για το 2023 από το ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων για τις αμοιβές ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που προσελήφθη λόγω της πανδημίας στα Νοσοκομεία”.

 

Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη απόδοση του επιδόματος των επικουρικών γιατρών στην Κεφαλονιά και όπου αλλού υπάρχει καθυστέρηση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία τούς προσφέρει ένα επίδομα διαβίωσης υψους 350 ευρω μηνιαίως βάσει παραστατικών αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συζητώντας το θέμα “Έγκαιρες πληρωμές επικουρικών και αγροτικών γιατρών” που εισήγαγε η παράταξη της “ΑΝΑΣΑ”.

Επίσης, να ενταχθεί και η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, όπως οι άλλες Περιφερειακές Ενότητες του Ιονίου, στο καθεστώς των παραμεθορίων περιοχών.

 

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου ενημέρωσε πως παράλληλα με το παραπάνω επίδομα “έχει εγκρίνει το ποσό των 8.000.000 ευρω έως το τέλος του 2022 και υπάρχει η πρόβλεψη για ακόμα 3.000.000 ευρώ για το 2023 σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, για τις αμοιβές του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που προσελήφθη λόγω της πανδημίας στα Νοσοκομεία των νησιών της Περιφέρειας”. 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο τονίζει στην Κυβέρνηση με σχετικό Ψήφισμα την ανάγκη σοβαρής αντιμετώπισης του κρίσιμου ζητήματος της στελέχωσης των νοσοκομείων και αναγνωριζει τον αγώνα των γιατρών και νοσηλευτών στις διαρκείς δύσκολες συνθήκες επισημαίνοντας, ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως σήμερα δεν ήταν αποτελεσματικά.

Ζητεί να δοθούν αποτελεσματικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα Περιφερειακά Νοσοκομεία τονίζοντας την σημασία που έχουν οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης στα Ιόνια Νησιά.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει τη συμβολή της στην υποστήριξη προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία των νησιών αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των δομών της υγείας.

 

Το ψήφισμα που πρότεινε η Περιφερειακή Αρχή και υπερψηφίστηκε αναφέρει:

“Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη πληρωμή των επικουρικών γιατρών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Να ενταχθεί και η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας στο καθεστώς των παραμεθορίων περιοχών όπως οι άλλες περιφερειακές ενότητες του Ιονίου.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει εγκρίνει το ποσό των 8.000.000 έως το τέλος του 2022 και πρόβλεψη για ακόμα 3.000.000 ευρώ για το 2023 σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών για την πληρωμή του ιατρικού και νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που προσελήφθη λόγω της πανδημίας στα Νοσοκομεία.

 

  • Αναγνωρίζει και τονίζει στην Κυβέρνηση την ανάγκη σοβαρής αντιμετώπισης του κρίσιμου αυτού ζητήματος των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, στην παρούσα φάση αλλά και σε μόνιμη βάση, δηλαδή της στελέχωσης των νοσοκομείων, σε γιατρούς και νοσηλευτές όλων των απαραιτήτων ειδικοτήτων.
  • Αναγνωρίζει και επιβραβεύει τον αγώνα των γιατρών και νοσηλευτών στις διαρκείς δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης.
  • Επισημαίνει, ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως σήμερα δεν ήταν αποτελεσματικά για να δημιουργήσουν συνθήκες προσέλκυσης ιατρών και νοσηλευτών στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως και σε άλλα Περιφερειακά Νοσοκομεία.
  • Αναγνωρίζει την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδίου κινήτρων με αξιοποίηση του επιστημονικού ιατρικού και παραιατρικού προσωπικού για να στελεχωθούν τα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας οι δομές και υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στην επικράτεια, τα οποία όπως αποδεικνύει η εμπειρία ετών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιοριστούν σε επιδοματικού χαρακτήρα κίνητρα, λόγω της μη επάρκειάς τους. Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι στο κομμάτι του παραιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις και οι θέσεις στις παραπάνω κατηγορίες υπερκαλύπτονται.
  • Ζητεί, από την Ελληνική Κυβέρνηση, εν όψει των εκτάκτων συνθηκών και προσπαθειών με στόχο την προστασία της Δημοσίας Υγείας την χορήγηση μηνιαίου επιδόματος κατόπιν σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για όσο χρόνο κρατήσει η πανδημία και η έκτακτη κατάσταση που έχει προκληθεί στις δομές υγείας.
  • Ζητεί, ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου και του ρόλου του ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Συνοχή, ο Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), που εκδόθηκε με βάση το νόμο 3863/2010, να επεκταθεί και να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, νοσηλευτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά, Βιοχημικά, Ακτινολογικά και Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες, Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αλλά και Νοσηλευτικών μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ΚΙΧΝΕ-Ιατρεία μονάδων σχηματισμών και πλοίων), καθώς και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Αποκαθίσταται έτσι μια ακραία δυσμενή διάκριση, συμβάλλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στην εμπέδωση και εφαρμογή της ισονομίας και της δικαιοσύνης.
  • Ζητεί από την Κυβέρνηση να δοθούν αποτελεσματικά κίνητρα για την εξέλιξη γιατρών στα Περιφερειακά Νοσοκομεία όπως η μονιμοποίηση και εξέλιξη των επικουρικών γιατρών και η κάλυψη των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, ούτως ώστε να ξεπεραστεί η ανασφάλεια των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην ανεπάρκεια του συστήματος των προσωρινών θέσεων και στην έλλειψη ενδιαφέροντος των γιατρών για τα Περιφερειακά Νοσοκομεία.
  • Τονίζει την σημασία που έχουν οι πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών, φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γενικών Νοσοκομείων για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης στα νησιά μας με κυρίαρχο την διευκόλυνση ανεύρεσης στέγης ή εξασφάλιση στέγης με διάφορες συνεργασίες (αξιοποίηση ακινήτων ή ενοικίαση ακινήτων κ.λ.π.).
  • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οφείλει να συνεχίσει τη συμβολή της στην υποστήριξη προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία των νησιών εντός του θεσμικού και νομικού πλαισίου αξιολογώντας την μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφάρμοσε και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης όλων των δομών της υγείας λαμβάνοντας υπ΄όψιν την οικονομική δυνατότητα της Περιφέρειας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.