Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου: “Να ενισχύσουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία με τις όμορες και γειτονικές Περιφέρειες για τον τουρισμό, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τις οικονομικές και ερευνητικές συνεργασίες”

Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου: “Να ενισχύσουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία με τις όμορες και γειτονικές Περιφέρειες για τον τουρισμό, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τις οικονομικές και ερευνητικές συνεργασίες”
Αυτό είναι το μήνυμα από την συζήτηση στο IONIAN TV με τους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150233393203766&id=101654971394942