Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου: «θα στηρίξουμε όλους τους Δήμους, με συνεργασία και στοχευμένες ενέργειες»

Έντεκα εβδομάδες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ψηφίστηκαν οι πρώτες χωροταξικές αλλαγές σε διοικητικά όρια «καλλικρατικών» δήμων, μεταξύ αυτών και σε δύο νησιά του Ιονίου, της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς.

Η κατάτμηση των Δήμων έγινε εκ του προχείρου από την κυβέρνηση η οποία καλείται σήμερα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας των νέων Δήμων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησής τους και στις επιδιώξεις των πολιτών για εγγύτητα και αποτελεσματικότητα των Δήμων τους.

Εμείς ως νέα Περιφερειακή Αρχή του Ιονίου, θα στηρίξουμε όλους τους Δήμους, με συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και στοχευμένες ενέργειες, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου.

Περιφέρεια και Δήμοι θα θεμελιώσουμε απο κοινού μία νέα δημοκρατική σχέση εμπιστοσύνης και θα ακολουθήσουμε το δρόμο της ευθύνης , της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας.

Μαζί με όλους του Δήμους των νησιών του Ιονίου θα διαχειριστούμε και το άλυτο μέχρι σήμερα θέμα των απορριμμάτων, με σύγχρονες πολιτικές και επιλογές.

Στη νέα «πραγματικότητα του Καλλικράτη» η Τοπική Αυτοδιοίκηση των νησιών μας θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον περιφερειακό σχεδιασμό και την ανασυγκρότηση της χώρας μας.