Εξαιτίας της ζημιάς που έχει προκληθεί στο ΧΥΤΥ και μέχρι την αποκατάσταση αυτής, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους συμπολίτες μας να  περιορίσουν την απόρριψη απορριμμάτων στους κάδους.

Συνίσταται η τοποθέτηση των απορριμμάτων να πραγματοποιείται σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους οι οποίοι θα τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει μετά τη χρήση.

Όλοι μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό και πολιτισμένο.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Σαμούρης