Δεν μ’ αρέσει να ευλογάω τα γένια μου αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Με δική μου φροντίδα και επιμονή ( υποβολή αιτήματος, δελτίων, εξεύρεση κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού, επιστημονικού προσωπικού κλπ.) και με την αμέριστη βοήθεια του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου (Τότε Προϊσταμένη κ. Κατερίνα Ποδάρα, την οποία οφείλω δημόσια να ευχαριστήσω), ο Δήμος Κεφαλονιάς για τη λειτουργία του Κέντρου ενέταξε τη συγκεκριμένη Δράση η οποία ακολούθως αρχικά χρηματοδοτήθηκε από την Πράξη “Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης” του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013”.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλλονιάς λειτουργεί από τις 9 Οκτωβρίου 2013 και εδρεύει στο Αργοστόλι, στην οδό Χαροκόπου 46.
Το Κέντρο παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύματα βίας λόγω φύλου, νομική συμβουλευτική (σε συνεργασία με τα άλλα συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν πανελλαδικώς) και παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται με ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο.
Μετά την εκ νέου ένταξη της Πράξης από το Δήμο Κεφαλονιάς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020” στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών μπορούν πλέον να απευθύνονται για την παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης και γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λ.π).
Μια Δομή και Υπηρεσιά του Δήμου της Κεφαλλονιάς προς όφελος των Γυναικών όλου του νησιού και για την καταπολέμηση της βίας. Τις μέχρι στιγμής δράσεις του μπορείτε να δείτε εδώ :http://kesykefallonia.blogspot.com/p/blog-page.html
Συνεχίζουμε…

Από το fb του Σάββα Σαββαόγλου