Σε εκδήλωση του ΕΣΠΑ ο Αντιπεριφερειάρχης Σ. Τραυλός-Αιχμή του δόρατος κεφαλονίτικη πρόταση (pics)

Η Νέα προγραμματική περίοδος θα προωθήσει την κυκλική οικονομία, την πράσινη ευρωπαϊκή συμφωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Με ιδιαιτερη χαρά ακούσαμε ότι σχέδια σαν το Smart Islands που έχουμε ήδη προτείνει στην ΠΙΝ θα είναι η αιχμή του δόρατος στο νέο ΕΣΠΑ.
Η Νέα εποχή απαιτεί έξυπνη εξειδίκευση συνδυασμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή τόσο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό- περιφερειακό .
Η Ευρώπη Θα προσπαθήσει μέχρι το 2050 να γίνει η πρώτη ήπειρος στο κόσμο με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.
Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκινήσουμε ένα σωστό σχεδιασμό δράσεων και έργων που θα κάνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρωταγωνιστή των μελλοντικών εξελίξεων.
Το οφείλουμε στις νέες γενιές!

 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς & Ιθάκης