Σε ιδιώτη οι υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισμού του πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σάμης

Την ανάθεση σε ιδιώτες των υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού του πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σάμης, αποφάσισε κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ειδικότερα, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν να ανατεθεί σε ιδιώτη η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού του πρασίνου σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου, καθώς και η φροντίδα των παρτεριών και των χώρων πρασίνου σε επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους. Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίθηκαν ως απαραίτητες και επείγουσες, καθώς αγριόχορτα και ζιζάνια καταλαμβάνουν μέρος του οδοστρώματος του δημοτικού οδικού δικτύου, περιορίζοντας την ορατότητα και καθιστώντας το επικίνδυνο. Επιπλέον, η βλάστηση στα παρτέρια των επιλεγμένων κοινόχρηστων χώρων είναι πυκνή και άναρχη.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν ότι ο Δήμος δε διαθέτει στο οργανόγραμμά του προσωπικό για εργασίες πρασίνου, αφετέρου δε την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι.

Οι εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικές οδούς μήκος 38 χλμ εντός των έξι Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής μας Ενότητας (Σάμη, Γριζάτα, Καραβόμυλος, Πουλάτα, Πυργί και Χαλιωτάτα) εκ των οποίων τα 18 χλμ με γεωργικό ελκυστήρα που θα φέρει αναρτώμενο εξάρτημα θρυμματισμού βλάστησης (τα 3 χλμ στα Πουλάτα) και τα 20 χλμ με φορητό χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή (τα 2 χλμ στα Πουλάτα). Οι δε κοινόχρηστοι χώροι είναι η Πλατεία Ηρώων στη Σάμη, το πρώην Δημοτικό Σχολείο, η παιδική χαρά και ο χώρος περιμετρικά του γηπέδου στον Καραβόμυλο και το Πολιτιστικό Κέντρο Πυργίου, με συνολική επιφάνεια 7 στρέμματα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν τρείς φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η πρώτη αμέσως μετά την υπογραφή της, η δεύτερη τον Ιούλιο και η τρίτη τον Οκτώβριο που θα λήξει η ισχής της. Σημειώνεται ότι τα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες χορτοκοπής θα αποδειχθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, το σύνολο των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν αποτελεί ευθύνη του αναδόχου, ενώ η απομάκρυνση των προϊόντων της χορτοκοπής συνιστάται να γίνεται την ίδια ημέρα και με προσοχή ώστε να μην μένουν υπολείμματα.

Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 36.877,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023.

Πηγή: poulatakefalonias.gr