Σε τροχιά υλοποίησης το δίκτυο υδατοδρομίων στα Ιόνια νησιά

Η ολοκλήρωση του δικτύου υδατοδρομίων στα Ιόνια νησιά και η λειτουργία τους με τις πτήσεις υδροπλάνων αποκτούν προοπτική άμεσης υλοποίησης, με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Λιμενικών Ταμείων της Ζακύνθου, της Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, της Λευκάδας και του Μεγανησίου (της Κέρκυρας και των Παξών έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τον ΟΛΚΕ) και της ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη).

Η έλλειψη βούλησης, τεχνογνωσίας και συντονισμένων ενεργειών με απερίγραπτες παλινωδίες από το 2016 της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, στέρησαν από τα νησιά της Περιφέρειας την ευκαιρία ενός αξιόπιστου και ελκυστικού δικτύου υδατοδρομίων και τις πτήσεις υδροπλάνων.

“Σήμερα, η Περιφερειακή Αρχή κάνει πράξη την δέσμευσή της για επιτάχυνση των διαδικασιών με ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο αδειοδότησης των υδατοδρομίων, εξοπλισμού, θέσης σε λειτουργία και υποστήριξης των επι μέρους έργων, που εγγυάται την ταυτόχρονη λειτουργία του δικτύου υδατοδρομίων στα Ιόνια νησιά. Στόχος είναι τα πολλαπλά οφέλη για την συνοχή των νησιών μας μικρών και μεγάλων, για την οικονομική και κυρίως τουριστική ανάπτυξη, για την άρση της απομόνωσης και την καλλίτερη εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών. Αξιοποιούμε άμεσα και με τον καλλίτερο τρόπο τις ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο και η βούληση της κυβέρνησης για την υποστήριξη και την επιτυχία του πιλοτικού σχεδίου πτήσης υδροπλάνων στο Ιόνιο” δηλώνει η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Φορέας υλοποίησης επιλέγεται ο μη κερδοσκοπικός φορέας ΔΕΠΑΝ, το Δίκτυο των 103 Δήμων και 40 επιχειρήσεων ΟΤΑ με μεγάλο εύρος υλοποίησης μελετών και έργων που ανήκει ουσιαστικά στους φορείς κεντρικού Δημοσίου. Η ΔΕΠΑΝ είναι, επίσης, Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η χρηματοδότηση ανέρχεται έως 2.464.750 ευρω (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δεν επιβαρύνει τους πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφού προέρχεται από ειδικά εγκεκριμένη χρηματοδότηση του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Η Προγραμματική Σύμβαση που θα υπογράψουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα Λιμενικά Ταμεία και η ΔΕΠΑΝ, θα υλοποιηθεί σε οκτώ υποέργα και θα περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών, •την συγκρότηση φακέλου για την άδεια ίδρυσης των υδατοδρομίων, •την υποβολή δελτίων για την αδειοδότησή τους, •την προμήθεια εξοπλισμού, • την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων υποδομών στην χερσαία και την υδάτινη ζώνη του λιμένα για την λειτουργία υδατοδρομίων •το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υδατοδρομίων •τον συντονισμό,την διαχείριση και την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της πράξης.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως δέκα οκτώ μήνες, αλλά ο στόχος υλοποίησης του έργου με συντονισμένες και ταχείες ενέργειες ορίζεται σε έξι μήνες από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης, ενώ από το τελικό διάστημα θα υπολογισθεί και το τελικό κόστος της συνεργασίας με την ΔΕΠΑΝ.

Για τον προϋπολογισμό του έργου, έχει εφαρμοσθεί το αυστηρό πλαίσιο υπολογισμού και διαδικασιών του ΕΣΠΑ, παρότι το έργο δεν χρηματοδοτείται από πόρους ΕΣΠΑ αλλά απο πόρους Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης οι προμήθειες έχουν υπολογισθεί βάσει του νόμου των δημοσίων συμβάσεων 4412/16, και ακολουθούν τις προδιαγραφές EASA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Αεροπορική Ασφάλεια) ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοστολογούνται βάσει του νόμου του 2005 (σε ισχύ), που αφορά στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού.

Η Προγραμματική Σύμβαση για την σύναψη της οποίας έδωσε το πράσινο φως το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποτελεί το μόνο ολοκληρωμένο και άρτια κοστολογημένο σχέδιο και δεν επιδέχεται σύγκριση με τις γενικόλογες, αποσπασματικές αναθέσεις έργων και ελλιπείς φακέλους της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση όμως οποιοδήποτε σχετικό παραδοτέο έργο υπάρχει, θα συνυπολογιστεί και θα αφαιρεθεί από το γενικό κόστος. Στόχος είναι η συνεννόηση, η συνεργασία και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για την επιτυχία του εγχειρήματος και την πρωτοπορία των Ιονίων Νήσων.