Σωτήρης Κουρής: Σε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδη-Ποια θέματα συζητήθηκαν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Τα θέματα πρωτογενούς παραγωγής και η υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων στον Υπουργό Αγροτικής Οικονομίας κ Μ. Βορίδη , από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας κ Σωτηρη Κουρή .

Σε πολύ καλό κλίμα και με συγκεκριμένη ατζέντα διεξήχθει η συνάντηση των Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της Ελλάδος με το Υπουργό κ Βορίδη . Συζητήθηκαν θέματα σε συγκεκριμένη ατζέντα σύμφωνα με την πρόταση των Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών της Ελλαδος ,σε επιστολή που απεστάλλει στον Υπουργό .

Η ατζέντα της συζήτησης των παρακάτω θεμάτων :
1 ) Ενημέρωση για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
2) Σχέδια Βελτίωσης και εξέλιξη πληρωμών προγραμμάτων LEADER
3) Αποζημιώσεις σε γεωργική και ζωική παραγωγή λόγω της πανδ άτρων) για την στελέχωση υπηρεσιών των ΔΑΟΚ.
4) Μέτρα για τον καύσωνα του περασμένου Μαϊου – Τι θα γίνει με τις ζημιές σε ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή κ.α
5) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) – Αρδευτικά έργα
6) Προσλήψεις καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού (γεωπόνων- κτηνιάτρων) για την στελέχωση υπηρεσιών των ΔΑΟΚ.
7) Εργάτες γης- Ρυθμίσεις για προϋποθέσεις ένταξης στην αγροτική οικονομία
Αλιεία και ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού
7) Εργάτες γης- Ρυθμίσεις για προϋποθέσεις ένταξης στην αγροτική οικονομία
8)Αλιεία και ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου κ Σωτήρης Κουρής τοποθετήθηκε σε όλα τα θέματα που ενδιέφεραν τα Ιόνια Νησιά και τόνισε την ανάγκη για άμεσες και ικανοποιητικές λύσεις . Εξήγησε στον Υπουργό την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα σε μια νησιωτική Περιφέρεια όπως τα Ιονία Νησιά και μάλιστα αυτή την περίοδο που έχουμε κατακόρυφη πτώση του τουρισμού.
Από τον Υπουργό κ Βορίδη έγινε μια εμπεριστατωμένη απάντηση με αναφορά σε όλα τα θέματα με τις λύσεις , τα χρονοδιαγράμματα και τις κατευθύνσεις που δίνονται για όλα από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση. Ζήτησε η συνάντηση αυτή να πραγματοποιείται μια φορά τον μήνα ώστε να υπάρχει αμφίδρομη αντιμετώπιση των θεμάτων του αγροτικού χώρου .

https://www.facebook.com/sotiris.kouris.5/posts/3236911726376234