Σπύρος Ματιάτος: η αναβάθμιση του λιμανιού της Πεσσάδας οσο και ο περιφερειακός δρόμος, είναι πλέον γεγονός από τον Θεόφιλο (εικόνες)

Αν και δεν ενθουσιάζομαι ιδιαίτερα, η αναβάθμιση του λιμανιού της Πεσσάδας οσο και ο περιφερειακός δρόμος, είναι πλέον γεγονός, και συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Δημοτικής Συμπολιτείας- Θεόφιλος Μιχαλάτος. (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και ΕΣΠΑ 2011-2027.
Η Δημοτική Συμπολιτεία και ο Θεόφιλος Μιχαλάτος είναι ο μόνος συνδυασμός που παρουσιάζει ολοκληρωμένα προγράμματα. Οι στόχοι και ο σχεδιασμός για την ευημερία και την πρόοδο του δήμου δεν σταματούν!!!