Ο Δήμαρχος Ιθάκης ανακοινώνει ότι Αντιδήμαρχοι για τα έτη 2019-2020 θα είναι:
Βερωνης Λ.Γερασιμος με καθήκοντα Αναπλ.Δημαρχου-Καθαριότητας και Καταστημάτων.
Αναγνωστάτος Λουκάς: Οικονομικών
Τρέλλης Ιωάννης:Υδρευσης- Παιδείας
Εντεταλμένος σύμβουλος Δημάρχου :
Νικόλαος Ραδίτσας.
Ο Δήμαρχος για τις θέσεις του προεδρείου του ΔΣ για τα ετη 2019-2020-2021 προτείνει στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ:
Πρόεδρος: Στεφανος Φιαμπόλης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μαρμάρης
Γραμματέας: Ανδρέας Τύπας.