Στη Βουλή τα σχολεία της Ερισσου & της Πυλαρου έφερε ο Στέλιος Σπαθης

Οι «Ανοιχτοί Ορίζοντες», όπως είχαν δεσμευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συζήτηση που έγινε για την επαναφορά στο καθεστώς των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων που καταργήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων – Τουλιάτων, στο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Μεσοβουνίων και στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυωτίκων Πυλάρου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 133529/ΓΔ4/7-8-2018, ΦΕΚ 3941Β/2018, προώθησαν το αίτημα των παραπάνω σχολείων του Δήμου μας και κατατέθηκε σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας από τους βουλευτές Μπιάγκη Δημήτριο και Κεφαλίδου Χαρά. Επισυνάπτεται το ερώτημα.