Στο Δημοτικό Συμβούλιο το χωροταξικό Ιονίων Νήσων

Κατά την  συνεδρίαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς που πραγματοποιήθηκε σήμερα 12/12/2018  αποφασίστηκε ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη  το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την υπογραφή και δημοσίευση σε ΦΕΚ του χωροταξικού των Ιονίων Νήσων με σκοπό την αποστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να μην υπογραφεί η εν λόγω αναθεώρηση.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ