Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου  (1ος όροφος),   οδός Παπά Χαρ. Γραικούση,  την 11η  Οκτωβρίου  2019   ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  18:00   προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση για την πιστοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας I.S.O. 9001:2015 και ορισμός υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

  1. Συζήτηση για το Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο Ληξουρίου και λήψη απόφασης για τις ενέργειες που θα κάνει ο Δήμος, προκειμένου να στηρίξει την εύρυθμη λειτουργία του

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ