Συγκινεί ο Σωτήρης Τσιόδρας: Η αντίδραση του όταν συνάντησε ένα προσφυγόπουλο στην Αργολίδα (pics)

ÊëéìÜêéï ôï ÅÏÄÕ óôï îåíïäï÷åßï Ãáëáîßáò óôçí Åñìéïíßäá üðïõ öéëïîåíïýíôáé ìåôáíÜóôåò ,ÄåõôÝñá 20 Áðñéëßïõ 2020. Óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Åñìéïíßäïò óôçí Áñãïëßäá âñÝèçêáí ï Õðïõñãüò ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò Íüôçò ÌçôáñÜêçò , ï Õöõðïõñãüò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò Íßêïò ×áñäáëéÜò, ï ëïéìùîéïëüãïò ÓùôÞñçò Ôóéüäñáò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ ÅÏÄÕ Ðáíáãéþôçò ÁñêïõìáíÝáò. Ôï êëéìÜêéï èá ìåôáâåß óôï îåíïäï÷åßï "Ãáëáîßáò" üðïõ öéëïîåíïýíôáé ïé 500 ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò ãéá íá óõíôïíßóïõí ôéò åíÝñãåéåò ìåôÜ êáé ôï ôåëåõôáßï êñïýóìá êïñïíïúïý óå ãõíáßêá áðü ôç Óïìáëßá. Ôï óõãêåêñéìÝíï îåíïäï÷åßï ëåéôïõñãåß åäþ êáé êáéñü ùò äïìÞ ìåôáíáóôþí .

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας μετέβη στο ξενοδοχείο της Ερμιονίδας, όπου διαμένουν μετανάστες, μετά το κρούσμα κορονοϊού σε έγκυο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του newsit.gr για τη συνάντηση που είχε ο Σωτήρης Τσιόδρας με ένα παιδάκι που έφερε έγκαυμα.

Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είναι γνωστός στο… ευρύ κοινό, ο Σωτήρης Τσιόδρας έχει δείξει αρκετές φορές την ευαισθησία του και την ανθρωπιά του. Το σημερινό περιστατικό από την Αργολίδα που φέρνει στο “φως” αποκλειστικά το newsit.gr, έρχεται να προστεθεί στις συγκινητικές και ανθρώπινες στιγμές του.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας μετέβη στο ξενοδοχείο “Γαλαξίας” της Ερμιονίδας, όπου φιλοξενούνται μετανάστες, μετά το θετικό κρούσμα κορονοϊού σε έγκυο. Μαζί του, βρίσκονται ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Ιωάννης Μαλτέζος, και ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του newsit.gr, μόλις έφτασαν στην περιοχή, ο Σωτήρης Τσιόδρας συνάντησε ένα προσφυγόπουλο, το οποίο είχε ένα έγκαυμα. Αμέσως, ζήτησε να ενημερωθεί πώς συνέβη το ατύχημα και κάηκε το παιδί και τον ενημέρωσαν ότι έγινε εντός της δομής. Ωστόσο, ο λοιμωξιολόγος δεν αρκέστηκε σε αυτό αλλά έφερε… τα πάνω κάτω, ζητώντας να έρθει αμέσως ασθενοφόρο στο σημείο και στη συνέχεια αφιέρωσε χρόνο για να φροντίσει ο ίδιος το έγκαυμα του προσφυγόπουλου.

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προχώρησε σε δειγματοληψίες στους μετανάστες, που διαμένουν στο ξενοδοχείο, μετά τη διαπίστωση ότι το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα μια 28χρονη έγκυος από τη Σομαλία που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Η 28χρονη διαμένει χωρίς συμπτώματα και σε πλήρη υγειονομική απομόνωση στο δωμάτιό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: “Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει τεθεί σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, για προληπτικούς λόγους. Η αιτία του προληπτικού υγειονομικού αποκλεισμού του ξενοδοχείου που λειτουργεί ως δομή, ήταν η εμφάνιση θετικού κρούσματος σε εργαζόμενη στο ξενοδοχείο, η οποία όμως δεν προσήλθε για εργασία τις τελευταίες 12 ημέρες. Σε αυτό διαμένουν 470 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι στο σύνολο τους προέρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Επίσης, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτουτου απεβίωσε από παθολογικά αίτια φιλοξενούμενη γυναίκα, 39 ετών από το Σουδάν, κατά τη διάρκεια της διακομιδής της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την δομή φιλοξενίας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιατρικού της φακέλου η αποθανούσα ήταν αρνητική για Covid-19″.

Πηγή: newsit.gr