ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  10/09 /2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                        Προς

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Κτίριο ΞΕΝΙΑ

Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων  Δήμου Κεφ/νιάς συνήλθε  σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη  08 Σεπτεμβρίου    2020 στο κτίριο του ΞΕΝΙΑ και συζήτησε το θέμα που αφορά την  αυθαίρετη αναδρομική παρακράτηση πρόσθετης ειδικής εισφοράς των εργαζομένων  στα Β.Α.Ε από το έτος 2010 και αποφάσισε τα παρακάτω  :

  • Καταδικάζουμε τις ακολουθούμενες διαδικασίες του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας  καθώς και του αρμοδίου του Τμήματος  Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών του   Δήμου Αργοστολίου   οι οποίοι    με αυταρχικό τρόπο «νομοθετούν» και προβαίνουν σε  παράτυπες  περικοπές μισθών των εργαζομένων    δίχως στοιχειοθετημένη   απόφαση   και   χωρίς καμιά ενημέρωση  .
  • Θεωρούμε ότι δεν έχουν επίγνωση για την σοβαρότητα της ευθύνης που τους έχει ανατεθεί,  ή δρουν με άλλα κριτήρια .
  • Καταγγέλλουμε την περιφρονητική στάση  των παραπάνω, που    δεν καταδέχθηκαν  καν να απαντήσουν στα   υποβληθέντα  έγγραφα ερωτήματα μας  πριν από ένα μήνα (03 /08/20 ),  σχετικά με την μείωση μισθοδοσίας των εργαζομένων  στα Β.Α.Ε  .
  • Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος των εργαζομένων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταματούλα   Τσιμάρα                   Ιωάννης  Μικελάτος

 

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  10/09 /2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                        Προς

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Κτίριο ΞΕΝΙΑ

 

Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων  Δήμου Κεφ/νιάς συνήλθε  σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη  08 Σεπτεμβρίου    2020 στο κτίριο του ΞΕΝΙΑ και συζήτησε το θέμα που αφορά την  αυθαίρετη αναδρομική παρακράτηση πρόσθετης ειδικής εισφοράς των εργαζομένων  στα Β.Α.Ε από το έτος 2010 και αποφάσισε τα παρακάτω  :

Καταγγέλλουμε την  υποτιμητική απαξιωτική  στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου  και κατ΄επέκταση   προς τους εργαζόμενους του Δήμου Αργοστολίου  στο  αίτημά μας    να συναντηθούμε  για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που προέκυψε από την περικοπή  μέρος του μισθού τους ,  δίχως απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και έγγραφη ενημέρωση των συναδέλφων .

Επειδή οι διαδικασίες της αυθαίρετης παρακράτησης   μισθού των συναδέλφων συνεχίζεται απρόσκοπτα  με την ανοχή πλέον  της Δημοτικής Αρχής αφού έχει ήδη ενημερωθεί εγγράφως ,

 Καταδικάζουμε την εσκεμμένη άρνηση του Δημάρχου  και Πολιτικού Προϊστάμενου της  Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αργοστολίου να συναντήσει το Δ.Σ  και την επιλεκτική  κώφωση  του  στο υπάρχον πρόβλημα .

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Σταματούλα   Τσιμάρα                  Ιωάννης  Μικελάτος