Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς σε συνεδρίασή του συζήτησε το θέμα που αφορά την μη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2019 καθώς και την τετράμηνη καθυστέρηση στην χορήγηση της δικαιούμενης ποσότητας γάλακτος για το έτος 2020 στους συναδέλφους σύμφωνα με τις ΣΣΕ των ΟΤΑ. Σε συνάντηση με το Δήμαρχο τέλη Μάιου, μας διαβεβαίωσε ότι το θέμα άμεσα θα τακτοποιηθεί . Έκτοτε σιγή ιχθύος !!!!
Από την πλευρά των εργαζομένων επισημαίνουμε τις ευθύνες που βαρύνουν και τη σημερινή και την προηγούμενη δημοτική αρχή καθώς και την αδιαφορία και ίσως την υστεροβουλία των αρμοδίων Υπηρεσιακών Παραγόντων για την προμήθεια των ΜΑΠ έτους 2019 . Όσον αφορά την τετράμηνη καθυστέρηση στην παροχή γάλακτος όφειλαν οι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί Παράγοντες να ξεκινήσουν νωρίτερα τις διαδικασίες.
– Καταδικάζουμε την απαξίωση τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και των αρμοδίων Υπηρεσιακών Παραγόντων προς τους εργαζομένους συναδέλφους του Δήμου Αργοστολίου που απασχολούνται στις συγκεκριμένες ειδικότητες και
-Απαιτούμε την άμεση ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής και των εμπλεκομένων για την επίλυση του προβλήματος .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταματούλα Τσιμάρα           Ιωάννης Μικελάτος