ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ

Ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας – Ιθάκης  δηλώνουμε την αμέριστη   υποστήριξή μας στη σημερινή διαμαρτυρία της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κατόπιν καλέσματος της ΠΟΦΕΕ για αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή.

Ο κλάδος των λογιστών φοροτεχνικών έχει επωμιστεί το βάρος της εφαρμογής των εκατοντάδων νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων, στο πλαίσιο πάντοτε  αυστηρών χρονικών περιθωρίων και προθεσμιών.

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας Ιθάκης στέκεται αρωγός της προσπάθειας για διεκδίκηση πρωτίστως αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλο τον κλάδο των λογιστών φοροτεχνικών, οι οποίοι  εκτός άλλων είναι και επαγγελματίες  ενεργά μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ